مخفی کردن فایل ، عکس و برنامه در اندروید با File Hide Expert

  • 9 ماه پیش
  • 497 بازديد

مخفی کردن فایل ، عکس و برنامه در اندروید چقدر آسان می شود که به جای شخص دیگری باشیم اگر کنترل تلفن هوشمند او را بدست بگیریم؟ ...