در هر مرحله از بازی MONOLISK با پیشرفت بیشتر سرزمین ها و قلمروها نیز از نظر ظاهر و شرایط آب و هوایی تغییر خواهد کرد. یکی از این تغییرات به دلیل عوض کردن بازیکنان و کاراکتر های موجود در بازی می باشد که در مراحل بالاتر این کاراکترها در اختیار شما قرار  داده می شود.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

در طول گذراندن هر مرحله از بازی مونولیسک همزمان با نابود کردن موجودات حمله‌ ور به سمت شما، جعبه ها و بشکه هایی  در اطراف شما قرار دارند. به منظور پیشرفت بهتر در بازی باید …