معرفی بازی دیگر در حاشیه این مطلب:

در بازی کستل کلش شما باید به ساخت قلعه بپردازید و سپاهی از قهرمانان قدرتمند برای تبدیل شدن به قهرمان جهان را تشکیل دهید؛ سپاهی که شما می سازید شامل انواع موجودات از جمله : الف ها، دورف ها ، ربات ها ، و جانوران مختلف می باشد.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

می توانید با استفاده از این سپاه یکی از قوی ترین امپراتوری های جهان را تشکیل دهید ، و به مبارزه با بازیکنان سراسر جهان بپردازید و به آن ها حمله ور شوید و منابع شان که شامل پول و امتیاز است را به غارت ببرید.