p30plus SPONSERS
افزايش لايک و فالوور بي نهايت اينستاگرام
افزايش لايک و فالوور بي نهايت اينستاگرام
کنترل گوشي همسر و فرزند
کنترل گوشي همسر و فرزند
وصل شدن به واي فاي با کد QR
وصل شدن به واي فاي با کد QR
اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری - دانلود برنامه ابلاغ دادگستری
3.8 /5
starstarstarstarstar
64 رای
 • اندروید مورد نیاز 4.0 وبالاتر
 • نسخه 1.1
افزودن به علاقه مندی ها

اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری eblagh v1.1 دانلود جدیدترین ورژن 1398

آپدیت
اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری - دانلود برنامه ابلاغ دادگستری

اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری نسخه رسمی دادگستری کل کشور ایران
(دانلود برنامه ابلاغ دادگستری نسخه اصلی)

اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری نسخه رسمی برنامه ابلاغ دادگستری کل کشور

با پیشرفت تکنولوژی دیگر لازم نیست برای دریافت ابلاغیه دادگستری در صف پر از استرس و طولانی ، در نوبت باشید
شما با دریافت اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری نیازی به مراجعه به دادگستری ندارید.

همین که برنامه ابلاغ دادگستری را نصب نمائید شما از تمامی اخبار و گواهی های خود با خبر خواهید شد یعنی
حتی اگر در سفر هم باشید اخبار و اطلاعیه ها با ورود به داخل اپلیکیشن به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

اگر شما از کارمندان دادگستری هستید این اپلیکیشن اندرویدی شما را به عنوان شخص حقوقی می شناسد،
پس بعد از وارد کردن کد ملی و رمز شخصی خود باید کد حقوقی خود را نیز وارد نمائید تا وارد سامانه شوید.

اگر شما یک شخص حقیقی (عادی) بوده  و کارمند دادگستری نیستید شما از طریق پنل شخص حقیقی وارد شوید،
برای ورود کد ملی و رمز شخصی که قبلا به شما داده شده است را وارد نمائید.

شخص عادی برای دریافت رمز عبور  ابتدا باید مراحل زیر را طی کند :

 1. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ Sana.adliran.ir ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 2. ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﯾﯽ،
  ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 3. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ.
  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺤﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺍﺳﺖ.
 4. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ، ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
 5. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
  ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ.
 6. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ،
  ﻣﺆﮐﺪﺍ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 7. ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻭ ﺭﺍﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ؛
  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
  ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ.
 8. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ Eblagh.adliran.ir ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
 9. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
 10. ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﻭ ﻭﺍﮐﺸﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 11. ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺎﺩﯼ ﯾﺎ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 12. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ.
 13. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ،
  ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻣﺰ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.

کاربر گرامی در رابطه با محصولات ما اشکال ایجاد شد لطفا از طریق آیدی تلگرام موجود در بخش تماس با ما به کارشناسان ما اطلاع دهید!

P30Plus Sponsers
اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری eblagh v1.1 دانلود جدیدترین ورژن 1398
 • حجم فایل : 14 مگابایت
 • آخرین بروزرسانی :‌ چهارشنبه 31 جولای 2019
 • منبع : پی سی پلاس
مطالب پیشنهادی
دیدگاه کاربران
 • سید عزیز طاهری چهارشنبه 31 جولای 2019

  مدل گوشی : J4+ ورژن اندروید : 9

  نرم افزار ابلاغ

  پاسخ دهید جالب بود 0
 • ابراهیم شایسته پور چهارشنبه 3 آوریل 2019

  پیروزی

  پاسخ دهید جالب بود 4
 • قاسم پنج‌شنبه 24 ژانویه 2019

  مدل گوشی : S6 ورژن اندروید : ۷

  رای نهایی

  پاسخ دهید جالب بود 3
 • حسن دوشنبه 14 ژانویه 2019

  مدل گوشی : ايفون

  ابلاغ

  پاسخ دهید جالب بود 1
 • حجت چهارشنبه 19 دسامبر 2018

  ابلاغ

  پاسخ دهید جالب بود 2

آخرین محصولات فروشی

مشاهده بیشتر
آموزش 100% تضمینی حذف قفل FRP گوشی های هواوی اندروید 8 به بالا
آموزش حذف قفل FRP گوشی های هواوی Unlock FRP Huawei اندروید 8 به بالا

آموزش 100% تضمینی حذف قفل FRP گوشی های هواوی اندروید 8 به بالا

9700 تومان
اجرای بازی پابجی ویندوز بدون فیلترشکن بروزترین آموزش 2019 همراه با ویدئوی راهنما
آموزش اجرای بازی پابجی ویندوز بدون فیلتر شکن با تغییر dns

اجرای بازی پابجی ویندوز بدون فیلترشکن بروزترین آموزش 2019 همراه با ویدئوی راهنما

4900 تومان
جدیدترین آموزش قدم به قدم ثبت نام در اسنپ چت 2019 Snapchat + ویدئوی آموزشی
آموزش ثبت نام در اسنپ چت

جدیدترین آموزش قدم به قدم ثبت نام در اسنپ چت 2019 Snapchat + ویدئوی آموزشی

4900 تومان
روبیکا برای کامپیوتر 32 بیتی rubika.32bit.exe | جدیدترین ورژن سال 1398
دانلود روبیکا برای کامپیوتر 32 بیتی | دانلود روبیکا برای ویندوز

روبیکا برای کامپیوتر 32 بیتی rubika.32bit.exe | جدیدترین ورژن سال 1398

4900 تومان

برخی از ویجت های سایت

Logo