p30plus SPONSERS
پی سی پلاس » برنامه اندروید » اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری eblagh 1.4.6 دانلود جدیدترین ورژن
اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری eblagh 1.4.6 دانلود جدیدترین ورژن
3.6 /5

3.6 / 5. 233

233 رای
 • اندروید مورد نیاز 4.0 وبالاتر
 • نسخه 1.4.6
افزودن به علاقه مندی ها

اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری eblagh 1.4.6 دانلود جدیدترین ورژن

آپدیت
اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری - دانلود برنامه ابلاغ دادگستری

اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری نسخه رسمی دادگستری کل کشور ایران
(دانلود برنامه ابلاغ دادگستری نسخه اصلی)

اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری نسخه رسمی برنامه ابلاغ دادگستری کل کشور

با پیشرفت تکنولوژی دیگر لازم نیست برای دریافت ابلاغیه دادگستری در صف پر از استرس و طولانی ، در نوبت باشید شما با دریافت اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری نیازی به مراجعه به دادگستری ندارید. همین که برنامه ابلاغ دادگستری را نصب نمائید شما از تمامی اخبار و گواهی های خود با خبر خواهید شد یعنی حتی اگر در سفر هم باشید اخبار و اطلاعیه ها با ورود به داخل اپلیکیشن به شما اطلاع رسانی خواهد شد.اگر شما از کارمندان دادگستری هستید این اپلیکیشن اندرویدی شما را به عنوان شخص حقوقی می شناسد، پس بعد از وارد کردن کد ملی و رمز شخصی خود باید کد حقوقی خود را نیز وارد نمائید تا وارد سامانه شوید. اگر شما یک شخص حقیقی (عادی) بوده و کارمند دادگستری نیستید شما از طریق پنل شخص حقیقی وارد شوید، برای ورود کد ملی و رمز شخصی که قبلا به شما داده شده است را وارد نمائید.

 

شخص عادی برای دریافت رمز عبور ابتدا باید مراحل زیر را طی کند :

 1. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ Sana.adliran.ir ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 2. ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﯾﯽ،
  ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 3. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ.
  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺤﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺍﺳﺖ.
 4. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ، ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
 5. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
  ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ.
 6. ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺆﮐﺪﺍ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 7. ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻭ ﺭﺍﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ.
 8. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ Eblagh.adliran.ir ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
 9. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
 10. ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﻭ ﻭﺍﮐﺸﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 11. ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺎﺩﯼ ﯾﺎ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 12. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ.
 13. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ، ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻣﺰ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
ADS DOWNLOAD
اپلیکیشن ابلاغیه دادگستری eblagh 1.4.6 دانلود جدیدترین ورژن
 • حجم فایل : 14 مگابایت
 • آخرین بروزرسانی :‌ یکشنبه 5 نوامبر 2023
 • منبع : پی سی پلاس
گفتگو و دیدگاه کاربران
 • Hamze alkabi پنج‌شنبه 17 نوامبر 2022

  مدل گوشي : Nokia c20 ورژن اندرويد : 11

  دانلود

  پاسخ دهيد جالب بود 0
 • محمدگراوندی جمعه 24 آوریل 2020

  مدل گوشي : سامسونگ GalexyA10s ورژن اندرويد : 9

  برنامه دانلودمیشه ولی نصب نمیشه چکاربایدکرد؟

  پاسخ دهيد جالب بود 5
  • Hacker M.t.S جمعه 24 آوریل 2020

   با سام و احترام
   برنامه تست شده و مشکلی ندارد

   جالب بود 1
 • سیامک سه‌شنبه 5 نوامبر 2019

  خوبه

  پاسخ دهيد جالب بود 6
  • علی رستمی شنبه 22 فوریه 2020

   فعلا استفاده نکردم نمیتونم نظر بدم

   جالب بود 0