در بازی Stickman Legends شیطان به زندگی بازگشته است و تاریکی همه جای جهان را فرا گرفته است. ارتش شیطان همه چیز را نابود ساخته اند! به واسطه بی رحمی دیو ظالم هیچ چیزی دوام نیاورده است. نابودی بشریت و روز قیامت هر روز نزدیک و نزدیک تر می شود. در سرزمین های شمالی روستایی با نام ارویلا وجود دارد که در آن قهرمانان مبارز علیه شیطان پرورش داده میشوند. رئیس این قهرمانان، جنگجویی با نام Shido است که تنها امید مردم برای نابودی شیطان است. Stickman Legends قهرمان استیکمن با استفاده از مهارت های جنگجویی، سلاح ها و تجهیزات جنگی به نبرد با شیطان و ارتش اهریمنی اش می رود تا دنیا را از تاریکی و ظلم و ستم رها سازد.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید: